Forskningsstrategi

Spara favorit 14 okt oktober 2019

Mittuniversitetet finns i en region med stark skogsbaserad industri i kustlandet och en omfattande turism- och upplevelseindustri, främst i fjällregionen.

Här finns också en betydande IT-verksamhet, till stor del baserad på offentlig förvaltning samt bank, försäkring och pension.

Mittuniversitet verkar i den internationella miljön. Samtidigt är det en styrka för oss med en verksamhet som även fokuserar på forsknings- och utbildningsfrågor som svarar mot lokala och regionala intressen.

På så sätt kan vi bidra till kompetensutveckling inte bara i vår egen region utan även tillsammans med forskningsaktörer på andra håll i världen förmedla och utbyta kunskap  i områden med likartade förutsättningar som våra.

Mittuniversitetets forskningsstrategiLyssna