ARC13 - forskningsutvärderingen

Spara favorit 14 okt oktober 2019

Under 2013 genomfördes en omfattande utvärdering av all forskning vid Mittuniversitetet; ARC13 – Assessment of Research and Coproduction at Mid Sweden University 2013. Hela utvärderingen har sammanställts i en bok som ger en helhetsbild av universitetets forskning.

Den omfattande utvärderingen genomfördes av 45 internationella experter som totalt utvärderade 33 olika forskningsområden vid universitetet. Syftet var att ge en helhetsbild av forskningskvaliteten och att få ett underlag för utveckling av forskningsmiljöerna.

Generellt sett bedöms forskningen hålla en hög kvalitet och ha en stor betydelse för samhället, många områden får betyget bra eller mycket bra och vissa toppbetyget, excellent, för vetenskaplig kvalitet och samhällsrelevans.

Utvärderingen pekar också på områden för förbättringar. Ett är behovet av tydligare formulerade strategier inom flera forskningsområden och att strategier och mål blir styrande i den dagliga verksamheten.

Här kan läsa eller ladda ner ARC13Lyssna